Legemiddelvisning

bicaVera 2,3 % glukose, 1,25 mmol/l kalsium

Peritonealdialysevæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: bicaVera 2,3 % glukose, 1,25 mmol/l kalsium
Virkestoff: Kalsiumkloriddihydrat / Glukosemonohydrat / Magnesiumkloridheksahydrat / Natriumklorid / Natriumhydrogenkarbonat
Legemiddelform: Peritonealdialysevæske
Styrke:
Pakning: Tokammerpose sleep safe 4x3000 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B05DB
Varenummer: 589414

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
MT-nummer: 15-10630
MT-dato: 02.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 831.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 1096.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -