Legemiddelvisning

Audalis - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Audalis
Virkestoff: Atomoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA09
Varenummer: 397332

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
MT-nummer: 17-11995
MT-dato: 13.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 577.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 772.70
Trinnpris: 381.40
Refusjonspris: 381.40