Legemiddelvisning

Audalis - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Audalis
Virkestoff: Atomoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
MT-nummer: 17-11995
MT-dato: 13.02.2019
MT avregistrert dato: 12.12.2022