Legemiddelvisning

Besponsa - 1 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Besponsa
Virkestoff: Inotuzumab ozogamicin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg
Pakning: Hetteglass 1 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC26
Varenummer: 437493
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/17/1200/001
MT-dato: 29.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 90460.60
Maksimal utsalgspris for apotek: 115938.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -