Legemiddelvisning

Buprefarm - 5 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Buprefarm
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 5 mikrog/ time
Pakning: Plaster 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AE01
Varenummer: 588471

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 15-10645
MT-dato: 27.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 83.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 166.90
Trinnpris: 148.50
Refusjonspris: 148.50