Legemiddelvisning

Janumet - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Janumet
Virkestoff: Sitagliptinfosfatmonohydrat / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD07
Varenummer: 373098

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2021
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11071
MT-dato: 18.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 599.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 800.30
Trinnpris: 568.40
Refusjonspris: 568.40