Legemiddelvisning

Zomig Rapimelt - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zomig Rapimelt
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 551408

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 07.11.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 03-1694
MT-dato: 22.07.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 289.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 404.80
Trinnpris: 228.50
Refusjonspris: 228.50