Legemiddelvisning

Envarsus - 1 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Envarsus
Virkestoff: Takrolimusmonohydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AD02
Varenummer: 523227

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
MT-nummer: EU/1/14/935/006
MT-dato: 18.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1671.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 2167.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -