Legemiddelvisning

Vivotif -

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vivotif
Virkestoff: Salmonella typhi ty21a, levende, svekket
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke:
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AP01
Varenummer: 182486

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Emergent Netherlands B.V.
MT-nummer: 17-11652
MT-dato: 15.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 234.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -