Legemiddelvisning

Zejula - 100 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zejula
Virkestoff: Niraparibtosilatmonohydrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 100 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 84x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XK02
Varenummer: 543349

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/17/1235/001
MT-dato: 16.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 57160.82
Maksimal utsalgspris for apotek: 72916.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -