Legemiddelvisning

Vancomycin MIP - 500 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vancomycin MIP
Virkestoff: Vankomycinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 5x500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XA01
Varenummer: 504185

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: MIP Pharma GmbH
MT-nummer: 04-2718
MT-dato: 12.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 439.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 597.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 597.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.