Legemiddelvisning

Lescol Depot - 80 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lescol Depot
Virkestoff: Fluvastatinnatrium
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 80 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA04
Varenummer: 011997

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 1999-08131
MT-dato: 21.12.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 429.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 583.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 583.30