Legemiddelvisning

Colobreathe - 1662500 IE

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Colobreathe
Virkestoff: Kolistimetatnatrium
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 1662500 IE
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01XB01
Varenummer: 376232

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/11/747/003
MT-dato: 02.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9087.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 11622.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 11622.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.