Legemiddelvisning

Kadcyla - 160 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kadcyla
Virkestoff: Trastuzumabemtansin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 160 mg
Pakning: Hetteglass 160 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC14
Varenummer: 121104

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/13/885/002
MT-dato: 15.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25349.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 32515.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -