Legemiddelvisning

Klexane - 6000 IU

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Klexane
Virkestoff: Enoksaparinnatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6000 IU
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AB05
Varenummer: 374587

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge AS (1)
MT-nummer: 17-11772
MT-dato: 05.02.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 360.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 496.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 496.20