Legemiddelvisning

HBVAXPRO - 10 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: HBVAXPRO
Virkestoff: Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 10 mikrog/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC01
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Ikke Markedsført
MT-status: Har MT
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: EU/1/01/183/011
MT-dato: 05.03.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -