Legemiddelvisning

Odefsey

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Odefsey
Virkestoff: Emtricitabin / Rilpivirinhydroklorid / Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 25 mg / 25 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR19
Varenummer: 067229

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/16/1112/001
MT-dato: 21.06.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6780.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 8681.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -