Legemiddelvisning

Sumatriptan Teva - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sumatriptan Teva
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 077336

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 06-4502
MT-dato: 23.05.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 552.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 740.80
Trinnpris: 251.70
Refusjonspris: 251.70