Legemiddelvisning

Azacitidine Stada - 25 mg/ ml

Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Azacitidine Stada
Virkestoff: Azacitidin
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BC07
Varenummer: 373433

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stada Arzneimittel AG
MT-nummer: 19-12676
MT-dato: 08.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3064.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 3943.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -