Legemiddelvisning

Ilumetri - 100 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ilumetri
Virkestoff: Tildrakizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 100 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC17
Varenummer: 087117
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Almirall, S.A.
MT-nummer: EU/1/18/1323/001
MT-dato: 17.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29261.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 37527.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -