Legemiddelvisning

Betmiga - 50 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Betmiga
Virkestoff: Mirabegron
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G04BD12
Varenummer: 409927

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe BV
MT-nummer: EU/1/12/809/012
MT-dato: 20.12.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 832.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 1097.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1097.50