Legemiddelvisning

Vyxeos liposomal - 44 mg / 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vyxeos liposomal
Virkestoff: Daunorubicin / Cytarabin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 44 mg / 100 mg
Pakning: Hetteglass 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XY01
Varenummer: 485703

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/18/1308/001
MT-dato: 23.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 52964.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 67896.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -