Legemiddelvisning

Cosentyx - 150 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cosentyx
Virkestoff: Sekukinumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 150 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 2x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC10
Varenummer: 555196

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/14/980/005
MT-dato: 15.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11945.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 15340.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -