Legemiddelvisning

Onbrez Breezhaler - 300 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Onbrez Breezhaler
Virkestoff: Indakaterolmaleat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 300 mikrog
Pakning: Blisterpakning 1x30 stk
Inhalator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AC18
Varenummer: 075064

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/09/593/007
MT-dato: 30.11.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 222.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 319.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 319.30