Legemiddelvisning

Abasaglar - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abasaglar
Virkestoff: Insulin glargin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AE04
Varenummer: 138421

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/14/944/003
MT-dato: 09.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 410.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 561.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 561.60