Legemiddelvisning

Tepadina - 15 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tepadina
Virkestoff: Tiotepa
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 15 mg
Pakning: Hetteglass 15 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AC01
Varenummer: 038822

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Adienne Srl
MT-nummer: EU/1/10/622/001
MT-dato: 15.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1307.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 1711.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -