Legemiddelvisning

Olmesartan Medoxomil Accord - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olmesartan Medoxomil Accord
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA08
Varenummer: 104094

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11429
MT-dato: 29.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 151.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 228.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 228.90