Legemiddelvisning

Zoledronsyre SUN - 5 mg

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zoledronsyre SUN
Virkestoff: Zoledronsyremonohydrat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA08
Varenummer: 188556

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sun Pharmaceutical Ind. Europe BV
MT-nummer: 20-13791
MT-dato: 12.05.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2362.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 3048.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3048.70