Legemiddelvisning

Ibandronsyre Medical Valley - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ibandronsyre Medical Valley
Virkestoff: Ibandronatnatriummonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA06
Varenummer: 562396

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 09-6512
MT-dato: 05.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 664.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 883.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -