Legemiddelvisning

Airflusal Forspiro - 50 mikrog / 500 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Airflusal Forspiro
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog / 500 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 581901

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 13-9438
MT-dato: 10.02.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 687.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 912.50
Trinnpris: 809.70
Refusjonspris: 809.70