Legemiddelvisning

Inlyta - 7 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Inlyta
Virkestoff: Aksitinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE17
Varenummer: 147794

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/12/777/011
MT-dato: 26.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 46409.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 59208.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -