Legemiddelvisning

Parvoruvax vet -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Parvoruvax vet
Virkestoff: Svineparvovirus, inaktivert / Erysipelotrix rhusiopathiae serotype 2, lysat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AL01
Varenummer: 128041

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: 1997-00718
MT-dato: 17.03.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -