Legemiddelvisning

Lipitor - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 014349

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2003
MT-status: Markedsført
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-2961
MT-dato: 26.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 550.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 738.60
Trinnpris: 167.00
Refusjonspris: 167.00