Legemiddelvisning

Bovilis Bovipast RSP vet

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bovilis Bovipast RSP vet
Virkestoff: Bovint RS-virus, inaktivert / Bovint parainfluensa-3-virus, inaktivert / Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, serotype A1, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI02AL04
Varenummer: 014371

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: 2002-00766
MT-dato: 19.02.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -