Legemiddelvisning

Insuman Basal - 100 IE/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Insuman Basal
Virkestoff: Insulin, human
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100 IE/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, SoloStar 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AC01
Varenummer: 543194

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/97/030/148
MT-dato: 04.11.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 201.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 294.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 294.80