Legemiddelvisning

Tracleer - 62.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tracleer
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 62.5 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 010804

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/02/220/002
MT-dato: 11.06.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15383.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 19650.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -