Legemiddelvisning

Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon - 16 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon
Virkestoff: Kandesartancileksetil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA06
Varenummer: 102924

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 06-4638
MT-dato: 25.04.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 388.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 532.50
Trinnpris: 115.40
Refusjonspris: 115.40

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Atacand Plus (AstraZeneca)

Atacand Plus (Orifarm AS)

Candemox comp (Sandoz - København)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA, d.d. Novo mesto)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Orion (Orion Corporation - Espoo)