Legemiddelvisning

Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon - 16 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon
Virkestoff: Kandesartancileksetil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2007
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 06-4638
MT-dato: 25.04.2007
MT avregistrert dato: 15.12.2019