Legemiddelvisning

Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon - 16 mg / 12.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Kandesartan-Hydroklortiazid Farmagon
Virkestoff: Kandesartancileksetil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 16 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA06
Varenummer: 102924

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 06-4638
MT-dato: 25.04.2007
MT avregistrert dato: 15.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 388.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 531.30
Trinnpris: 115.20
Refusjonspris: 115.20