Legemiddelvisning

Ilaris - 150 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ilaris
Virkestoff: Canakinumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 150 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC08
Varenummer: 444260

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/09/564/004
MT-dato: 23.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 102500.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 131365.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -