Legemiddelvisning

Jemperli - 500 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jemperli
Virkestoff: Dostarlimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01FF07
Varenummer: 512485
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/21/1538/001
MT-dato: 21.04.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 72024.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 92318.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -