Legemiddelvisning

Ipstyl - 90 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Ipstyl
Virkestoff: Lanreotidacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 90 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H01CB03
Varenummer: 414795

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.10.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 13-9521
MT-dato: 20.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8241.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 10621.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 10621.50