Legemiddelvisning

Ipstyl - 90 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ipstyl
Virkestoff: Lanreotidacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 90 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.10.2013
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 13-9521
MT-dato: 20.08.2013
MT avregistrert dato: 01.09.2018