Legemiddelvisning

Amoxicillin Sandoz - 750 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amoxicillin Sandoz
Virkestoff: Amoksicillintrihydrat
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 750 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CA04
Varenummer: 018863

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: 03-2053
MT-dato: 12.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 94.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 156.30
Trinnpris: 81.50
Refusjonspris: 81.50