Legemiddelvisning

Dynastat - 40 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dynastat
Virkestoff: Parekoksibnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 40 mg
Pakning: Hetteglass 10x40 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: M01AH04
Varenummer: 009214

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/02/209/005
MT-dato: 10.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 637.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 849.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -