Legemiddelvisning

Risperdal Consta - 25 mg

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Risperdal Consta
Virkestoff: Risperidon
Legemiddelform: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 25 mg
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 2 ml
Hetteglass 25 mg
Kanyle 2 stk
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX08
Varenummer: 543274

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag AS
MT-nummer: 2001-09858
MT-dato: 23.04.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 793.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 1053.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1053.20