Legemiddelvisning

Clarithromycin Teva - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clarithromycin Teva
Virkestoff: Klaritromycin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01FA09
Varenummer: 081106

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva Sweden AB
MT-nummer: 05-3534
MT-dato: 03.01.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 141.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 217.20
Trinnpris: 197.40
Refusjonspris: 197.40

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Clarithromycin Accord (Accord Healthcare B.V.)

Clarithromycin Teva (Teva Sweden AB)