Legemiddelvisning

Ezetrol - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ezetrol
Virkestoff: Ezetimib
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2018
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 18-12275
MT-dato: 23.08.2018
MT avregistrert dato: 31.12.2022