Legemiddelvisning

Reltebon Depot - 20 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Reltebon Depot
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA05
Varenummer: 550501

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 12-9285
MT-dato: 06.05.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 283.65
Maksimal utsalgspris for apotek: 421.70
Trinnpris: 313.80
Refusjonspris: 313.80