Legemiddelvisning

Twinrix Paediatric - 360 ELISA E/0.5 ml / 10 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Twinrix Paediatric
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 360 ELISA E/0.5 ml / 10 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC20
Varenummer: 143511

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 11.11.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline
MT-nummer: EU/1/97/029/009
MT-dato: 06.02.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 277.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 392.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -