Legemiddelvisning

Bisoprolol Sandoz - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bisoprolol Sandoz
Virkestoff: Bisoprololfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB07
Varenummer: 470144

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-5823
MT-dato: 06.08.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.70
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70