Legemiddelvisning

Bufomix Easyhaler - 80 mikrog/ dose / 4.5 mikrog/ dose

Inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bufomix Easyhaler
Virkestoff: Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver
Styrke: 80 mikrog/ dose / 4.5 mikrog/ dose
Pakning: Inhalator 3x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK07
Varenummer: 445005

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-10685
MT-dato: 14.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 874.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 1151.30
Trinnpris: 733.20
Refusjonspris: 733.20