Legemiddelvisning

Paracet - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Paracet
Virkestoff: Paracetamol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02BE01
Varenummer: 563559

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 15-10633
MT-dato: 23.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -