Legemiddelvisning

Equimax vet - 18.7 mg / 140.3 mg

Oralgel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Equimax vet
Virkestoff: Ivermektin / Prazikvantel
Legemiddelform: Oralgel
Styrke: 18.7 mg / 140.3 mg
Pakning: Justerbar doseringssprøyte 1x7.49 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA51
Varenummer: 535578

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: VIRBAC
MT-nummer: 02-1272
MT-dato: 11.03.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -